Jogi nyilatkozat

Jogi közlemény a www.sexologia.hu (továbbiakban: HONLAP) szerkesztői, a Honlap kiadásáért felelős T&R Kft. , valamint a Honlap rendszer kifejlesztői (a továbbiakban együtt: Szerkesztőség) az alábbi fontos tudnivalókra hívják fel a felhasználók figyelmét:

1. A HONLAP az egészségügyi dolgozók betegellátó munkáját segítő információkat, szakmai cikkeket, egyéb tájékoztatókat tartalmaz. A betegellátásnak mindenkor a képzett és felkészült egészségügyi dolgozók szakmai tudásán kell alapulnia. A HONLAP-on szereplő információk mindenkor megfelelő szakmai kritikával értékelendők illetve adott helyzetben a betegellátáshoz rendelkezésre álló egyéb információkkal együttesen veendők figyelembe. A HONLAP használata semmiképpen sem helyettesíti vagy teszi szükségtelenné a megfelelő szakmai gyakorlatot és képzettséget. Fentiek figyelembe vételével a Szerkesztőség elhárít magától mindennemű, a HONLAP-nak a betegellátásban történő alkalmazásával kapcsolatos felelősséget.

2. A HONLAP-on szereplő gyógyszerleírások minden esetben a hivatalos alkalmazási előirások. Az adatok ezen forrásból kerültek a HONLAP-ra. Az adatok számítógépes feldolgozásánál a Szerkesztőség a legnagyobb gondossággal járt el, ennek ellenére előfordulhatnak eltérések a forrásadatok, valamint a HONLAP-on szereplő anyag között. Ilyen esetekben az eredeti forrásokban szereplő adatok az irányadóak.

3. A HONLAP-ban megjelent tájékoztatók, szakmai cikkek, és minden közölésre kerülő anyag ( továbiakban Közlemények) szerzői jogi védelméről az anyagot közlésre elkészítő, megjelenésra átadó személy, vagy jogi személy gondoskodik és a Közlemény átadásával egyidíjűleg garantálja, hogy a Közlemény a Honlapban jogszerűen megjelenhet és ezzel kapcsolatos minden jogi és szerzői jogi felelősséget vállal.

4. A Szerkesztőség nyomatékosan felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a HONLAP-on szereplő adatok idővel elavulnak. Az elavult adatok használata kerülendő, mivel növelheti a betegellátás során elkövethető szakmai hibák és tévedések lehetőségét. Ezért a Szerkesztőség az elavult adatokat tartalmazó HONLAP használatának beszüntetését, és a mindenkor hozzáférhető legfrissebb változat használatát javasolja.

5. A Szerkesztőség kibocsátás előtt a HONLAP mesterpéldányát a rendelkezésre álló, a kibocsátáskor általánosan elfogadott eszközök (tesztprogramok) alkalmazásával gondosan ellenőrizte, és a mesterpéldányt számítógép-vírusoktól mentesnek találta. A lekérdező rendszer kifejlesztői garantálják, hogy a forráskód nem tartalmaz a program működésével szorosan össze nem függő adatállományok lekérdezésével, megváltoztatásával vagy manipulálásával kapcsolatos funkciókat. A tesztelés során a fejlesztők a dokumentációban jelzett kivételektől eltekintve nem észlelték, hogy a HONLAP használata más programok működését megzavarta volna, illetve hogy a HONLAP használata a program működésével szorosan össze nem függő adatállományok megváltozásához vezetett volna. Mindemellett lehetséges, hogy bizonyos körülmények között vagy egyes számítógép-konfigurációkban a fenti nem kívánatos hatások jelentkezhetnek. A Szerkesztőség elhárít magától minden, a HONLAP használata során illetve arra visszavezethetően jelentkező, a felhasználó számítógépében vagy adataiban keletkező esetleges károkra vonatkozó felelősséget.

6. A HONLAP megnyitásával a felhasználó jogot szerez a HONLAP megnyitott példányának a dokumentációban megjelölt módon történő (rendeltetésszerű) használatára. A felhasználó nem jogosult a HONLAP terjesztésére vagy továbbértékesítésére. A HONLAP-on szereplő adatok, a lekérdező rendszer illetve a kapcsolódó software elemek szerzői jog által védettek; ezek részben vagy egészben történő lemásolása , az adatok bármilyen, a rendeltetésszerű használattól eltérő célú vagy módú felhasználására illetőleg manipulálásására, illetve a programok visszafejtésére valamint módosítására tett kísérletek (amennyiben a Szerkesztőség ezeket előzetesen írásban nem engedélyezte) tiltottak, és polgári peres, valamint büntető eljárás kezdeményezését vonhatják maguk után.

ELÉRHETŐSÉGÜNK

MILLENÁRIS EGÉSZSÉG CENTRUM
1024 Budapest.,
Kis Rókus utca 17-19.
B épület, fsz. 1.
BEJELENTKEZÉS: +36-20-6628-811

ÖN IS JAVÍTHATJA SAJÁT KÉPESSÉGEIT!

    • Vigyázzon egészségére!
    • Éljen és táplálkozzon egészségesen!
    • Mozogjon többet!
    • Kerülje a stresszt!

JOGI NYILATKOZAT

Ez az oldal kizárólag az USA lakosai számára készült. This site is intended for US residents only.
Jogi nyilatkozat